Eva har varit marknadschef och ansvarat för Corporate Communications på Scandic Hotels. Hon har även arbetat med reklambyråverksamhet som vice VD på Lidman & Co samt haft projektledaransvar på Cederroth International och Toyota Autoimport.

Eva har läst informationsteknik på Journalisthögskolan, propedeutiska studier i juridik och har DRMI examen. På IHM Business School undervisar Eva i kommunikation samt är handledare, examinator och huvudansvarig för avgångsklassernas examensarbete. Eva föreläser även på ledarskapsprogrammet IHM Master.
Eva Lagerstam