EML Kommunikation har bred kompetens och lång erfarenhet av strategisk planering inom både affärskommunikation och marknadsföring.
Att med kompetens, inom
både affärskommunikation och marknadsföring, skapa en långsiktig och samordnad kommunikation för våra uppdragsgivare. Resultatet ska leda till synliga och mätbara förbättringar


Att kommunikation ska vara en prioriterad resurs för att utveckla lönsamma företag- Definiera tydliga mål
- Diskutera förväntningar & farhågor
- Lyssna på både uppdragsgivare och användare - kommunicera!
- Upplevelsebaserad inlärning
- Resultatuppföljning
- Nätverk


Hur bra kommunicerar du?   produktblad
Klicka här om du ska göra kommunikationstestet
Click here if you are to make the communication test


Vi erbjuder projektledning, konsultation och rådgivning inom följande områden:Här är vi som jobbar på EML Kommunikation


Eva Lagerstam